009821-36303710

کیمیا تهران اسید

کاتالوگی برای دانلود وجود ندارد

اسید صنعتی Articles

نامگذاری اسیدها :

اسیدها براساس آنیون هایشان نام گذاری می شوند. پسوند یونی را حذف و با پسوندی جدید جایگزین می کنیم، برای مثال HCL دارای آنیون کلرید است، پس پسوند – ید را حذف کرده و به صورت هیدروکلریک اسید در می آوریم. باید توجه داشت HCL در حالت گازی هیدروژن کلرید و در حالت محلول هیدروکلریک اسید خوانده می شود این قانون در مورد موارد مشابه نیز صادق است.

اسیدهای معدنی بدون اکسیژن طبق دستور زیر نام گذاری می شوند.

• هیدرو + نام نافلز + یک + اسید ( مانند HCl هیدروکلریک اسید)

اسیدهای معدنی اکسیژن دار طبق دستور زیر نام گذاری می شوند :

• نام نافلز + یک + اسید ( مانند H2CO3 کربنیک اسید)

اگر نافلز با دو ظرفیت متفاوت دو اکسید متفاوت تولید کند، در اسیدی که ظرفیت نافلز کمتر است با لفظ (و) و در اسیدی که ظرفیت نافلز بیشتر است با لفظ (یک) خوانده می شود؛ مانند H3PO3 فسفرواسید و H3PO4 فسفریک اسید. اسیدهای آلی نیز طبق دستور زیر نام گذاری می شوند :

• نام آلکان های هم کربن + وییک + اسید ( مانند HCOOH متانوییک اسید)

خواص شیمیایی :

واکنش اسیدها عموما به شکل HA ‗ H+ + A− صورت بندی می شود، که HA نمایانگر اسید و –A نشانگر باز مزدوج است. جفت های باز مشترک در یک پروتون تفاوت دارند و افزودن یا کاستن ( پروتون زایی و پروتون زدایی) یک p می تواند آنها را به یکدیگر تبدیل کند. باید توجه داشت که اسید می تواند عضو باردار و باز مزدوج می تواند ماده خنثی باشد که در آن صورت، شمای کلی واکنش به این قرار خواهد بود : HA+ ‗ H+ + A . در انحلال تعادلی میان اسید و باز مزدوج آن وجود دارد. ثابت تعادل K عبارت است از غلظت تعادل مولکول ها یا یون های موجود در کروشه ها نمایانگر غلظت اند، برای نمونه [H2O] یعنی غلظت H2O . ثابت تفکیک اسید (ka) در مورد واکنش های اسید – باز استفاده می شود. ارزش عددی ka برابر است با حاصل ضرب غلظت فرآورده ها تقسیم بر غلظت واکنش دهنده ها، در شرایطی که واکنش دهنده اسید (HA) است و فرآورده ها، باز مزدوج و +h هستند.

اسید قوی تر ثابت تفکیک بالاتری نسبت به اسید ضعیف تر دارد. نسبت یون های هیدروژن به اسید در اسید قویتر بالاتر خواهد بود. زیرا اسید قوی تر تمایل بیشتری به از دست دادن پروتون دارد. به دلیل آنکه بازه مقدارهای عددی ممکن برای Ka اسیدهای قوی تر Pka کوچکتری نسبت به اسیدهای ضعیف تر دارد. Pka محلول های آبی در 25 درجه سلسیوس به طور تجربی اندازه گیری شده و در کتابها و منابع درسی درج می شود.

اسیدهای چند پروتونی :

اسیدهای چند پروتونی ترکیب هایی هستند که دارای بیش از یک هیدروژن اسیدی هستند و به طور متوالی تفکیک می شوند.

اسیدهای تک پروتونی تنها یک واکنش تفکیک دارند و فقط یک ثابت تفکیک اسید دارند.

اسیدهای رایج :

اسید های قوی :

اسیدهای زیر جزو اسیدهای قوی محسوب می شوند و به طور کامل در آب یونش می یابند و تولید یون (H3O+) می کنند.

• هیدروبرمیک اسید

• هیدروکلریک اسید

• هیدرویدیک اسید

• نیتریک اسید

• سولفوریک اسید

• پرکلریک اسید

• کلریک اسید

اسیدهای ضعیف معدنی :

• بوریک اسید

• کربنیک اسید

• کلریک اسید

• هیدروفلوریک اسید

• فسفریک اسید

• هیدروسولفوریک اسید

• نیترو اسید

• فسفرو اسید

• هیدروسیانیک اسید

• هیپوفسفرواسید

اسیدهای ضعیف آلی :

• استیک اسید

• بنزوئیک اسید

• بوتیریک اسید

• سیتریک اسید

• فرمیک اسید

• لاکتیک اسید

• مالئیک اسید

• مندلیک اسید

• اگزالیک اسید

• پروپانوئیک اسید

• پیروویک اسید

• والریک اسید

مقالات مرتبط Related Articles

اسید کلریدریک چیست؟

, , با آغاز انقلاب صنعتی اسید کلریدریک در صنایع شیمیایی به عنوان یک واکنش گر ناب در صنعت پی وی سی مورد استفاده قرار گرفت. این ماده به آسانی به مایع تبدیل شده و ایجاد یک مایع بی رنگ می نماید این ماده با فلزات و اکسیدهای فلزی و هیدروکسید آنها ترکیب می شود. گاز کلرید هیدروژن در صورتی که در آب حل شود، اسید کلریدریک نامیده می شود. اسید هیدروکلریک از جمله اسیدهای معدنی قوی بشمار می رود و مایعی بی رنگ و یا متمایل به زرد کم رنگ بوده و بسیار خورنده و غیر قابل اشتعال است. در گذشته نام هایی از جمله: اسیدم سالیس، موریاتیک اسید و ارواح نمک شناخته می شده است. اسید کلریدریک کلریدریک یا همان هیدروکلریک اسید, تولید باتری پرداخت چرم تولید جوهر نمک قطعه شویی فولاد فرآوری قند و ژلاتین تولید پلاستیک های pvc ساخت ترکیبات آلی و غیر آلی خنثی سازی و کنترل ph محیط تمیز کاری دستگاه ها و بویلرها ساخت پل های تعلیق و کامیون رو صنایع شوینده ، پاک کننده ها و جرم گیر ها تولید فولاد: هیدروکلریک جهت از بین بردن زنگ زدی و سایر ناخالصی ها از کربن ، آلیاژ و فولاد ضد زنگ استفاده می شود تا فولاد را جهت استفاده نهایی در بدنه خودرو ، پل و لوازم خانگی آماده کند. پاک کننده های خانگی : با توجه به خاصیت خوردگی کلریدریک که به تمیز کردن لکه های سخت کمک می کند. این اسید به عنوان یک عنصر مهم در کارخانجات تولید انواع پاک کننده مورد استفاده قرار می گیرد. تولید کلرید سدیم : واکنش اسید کلریدریک با آهک منجر به تولید کلرید کلسیم می شود که نوعی نمک می باشد که برای جاده های یخ زده مورد استفاده قرار می گیرد. بهداشتی استخر : جهت تنظیم ph آب استخر اسید کلریدریککاربردهای اسید کلریدریک را بشناسیم,اسید کلریدریک در دو نوع صنعتی و آزمایشگاهی توسط کیمیا تهران اسید عرضه می گردد. اسید کلریدریک صنعتی : تانکر 1000 لیتری بشکه 220 لیتری گالن های 20 لیتری کلریدریک آزمایشگاهی : گالن 20 لیتری گالن 2.5 لیتری اسید کلریدریکبسته بندی های اسید کلریدریک,شاید در هنگام جست وجو برای یافتن اطلاعات در مورد کلریدریک به نام های مختلف و همچنین درصدهایی در انتهای نام اسید کلریدریک برخورد داشته اید. بطور مثال اسید کلریدریک 30 درصد ، اسید کلریدریک 33 درصد و .... و برای شما سوال باشد که این اعداد چیست و آیا باعث تفاوت می شود یا خیر؟ باید گفت که برخی از محصولات و مواد شیمیایی نام های متعددی دارند و ممکن است که با همگی آنها آشنایی نداشته باشیم. اسید کلریدریک با نام های کلریدریک، هیدروکلریک اسید ، اسید هیدروکلریک، اسید معده، جوهر نمک ضعیف، هیدروکلریک شناخته می شود. اسید کلریدریک با درصد خلوص 30 تا 33 درصد تولید می شود که گرید آن صنعتی می باشد. پرکاربردترین درصد کلریدریک در صنعت مواد شیمیایی اسید کلریدریک 37 درصد می باشد که آزمایشگاهی بوده و در صنعت آبکاری و آزمایشگاه مورد استفاده قرار می گیرد. اسید کلریدریک با درصدهای مختلف,اسید کلریدریک تا غلظت 37 درصد ( آزمایشگاهی ) تولید می شود. غلظت های بالاتر از این درصد تنها قابلیت تولید از منظر شیمیایی را دارند، میزان تبخیر آن بسیار بالاست و همین امر نگهداری آن را بسیار سخت می کند. حجم بالای تولید کلریدریک درصدهای 30 تا 33 می باشد که حمل و نقل و نگهداری آن را بهینه کرده اند، درصد 37 هیدروکلریک اسید در آزمایشگاه ها جهت انجام امور مربوطه مورد استفاده قرار می گیرد. اسید کلریدریکاسید کلریدریک 37 درصد,1- مشخصات فنی اسید کلریدریک 2- اسید کلریدریک چیست ؟ 3- تاریخچه اسید کلریدریک 4- موارد استفاده و کاربرد اسید کلریدریک 5- روش تولید اسید کلریدریک 6- نوع بسته بندی اسید کلریدریک 7- قیمت فروش اسید کلریدریک 8- کمک های اولیه ، ایمنی و اطفا حریقبرای خواندن مطالب ذیل و آشنایی بیشتر با اسید کلریدریک کلیک کنید.

اسید کلریدریک 30 درصد

,شرکت کیمیا تهران اسید فروشنده اسید کلریدریک30 درصد با کیفیت بسیار بالا و قیمت مناسب به صورت تانکر1000 لیتری، بشکه 220 لیتری، گالن 20 لیتری و گالن 2.5 لیتری اسید کلریدریک 30 درصد

فروش اسید کلریدریک

,شرکت کیمیا تهران اسید قادر به ارائه اسید کلریدریک با درصدهای 30 ، 33 و 37 در ظرفیت های مختلفی چون گالن 220 لیتری، گالن 20 لیتری، گالن 2.5 لیتری و تانکر 1000 با بهترین کیفیت و مناسب ترین قیمت می باشد.

نحوه تولید جوهر نمک

,دانشمند ایرانی جابربن حیان کاشف جوهر نمک (hydrochloric acid) بوده است. ترکیب نمک و اسید سولفوریک در گذشته جوهر نمک را بوجود می آورده. اما در حال حاضر برای تولیدات صنعتی از انحلال هیدروژن کلراید در آب بوجود می آید.

جوهر نمک چیست

,هیدروکلریک اسید ( جوهر نمک ) یک محلول شفاف، بی رنگ و بسیار تند بو از هیدروژن کلراید در آب است. یک اسید معدنی بسیار خورنده و اسیدی با استفاده های صنعتی فراوان می باشد. این اسید به دلیل اینکه جز مواد شیمیایی اولیه (پایه ) می باشد کاربرد بسیار گسترده ای دارد. گار اسید کلریدریک بی رنگ با تند تند و با طعم اسیدی و از هوا سنگین تر می باشد.این ماده به آسانی تبدیل به مایع می شودو در حالت مرطوب یا محلول، ماده آبی رنگ را به قرمز تبدیل می کند.

ایمنی اسید کلریدریک

,حفاظت پوست : دستکش، لباس و کفش مقاوم در برابر مواد شیمیایی حفاظت چشم : محافظ صورت ضروری استحفاظت بدن : دستکش، لباس و کفش مقاوم در برابر مواد شیمیایی. دوش و چشم شور ایمنی در محیط های کار با این ماده الزامی است حفاظت تنفسی : از ماسک مناسب استفاده شود.

استفاده از جوهر نمک

,جوهر نمک محصولی با کاربردهای متنوع از خانه تا صنایع بزرگ که قصد داریم گوشه ای از آنها را بیان کنیم. 1 - تمیز کردن قسمت های مختلف منازل : با توجه به خاصیت خورندگی بالای جوهر نمک جهت تمیز کردن انواع سطوح حمام، آشپزخانه و .... به منظور از بین بردن لکه های سخت روی سرامیک، کاشی ها مورد استفاده قرار می گیرد. توجه به این نکته ضروری است که باید در حین استفاده نکات ایمنی را حتما رعایت کنیدو همچنین از ترکیب جوهر نمک با سایر مواد شوینده خودداری کنید. 2 - جرم گیری و شست و شوی استخرها : برای تمیز کردن و از بین بردن لکه های محصور شده در فاصله کاشی های کف استخر 3 - اسید شویی : با توجه به خاصیت خورندگی که جوهر نمک دارد برای از بین بردن زنگ زدگی فلزات مورد استفاده قرار می گیرد. 4 - بتونه و رنگ کاری : برای رنگ کاری سطوح ابتدا فرآیند بتونه کاری انجام می شود، در برخی مواقع به علت قلیایی بودن دیوارها مانع بهم چسبیدن مواد بتونه شده و سطح یک دستی نخواهیم داشت. به همین منظور قبل از بتونه کاری سطوح را با جوهر نمک می پوشانند بطور کامل تا دیوارها خنثی شوند و بتونه کاری به درستی انجام پذیرد. 5 - هضم کردن غذا در معده : شاید اسم شیره یا اسید معده را زیاد شنیده باشید، جالب بدونید که بدن انسان بطور طبیعی جوهر نمک تولید می کند. در واقع شیره معده همان جوهر نمکی می باشد که شیمیدان ها کشف کرده اند، و اسیده معده منجر به هضم غذا می شود که عدم تعادل آن در بدن احساس آزار دهنده ای در گلوی خود حس می کنید که در اصلاح ترش کردن گفته می شود. در این صورت گفته می شود اسید معده زیاد در بدن تولید شده که همان جوهر نمک می باشد. 6 - تنظیم ph و خنثی سازی : جهت بررسی سطح اسیدی بودن محلول ها از جوهر نمک استفاده می شود. 7 - تولید نفت : در پالایشگاه ها در فرآیند تولید نفت جهت خنثی کردن چاهای نفتی موارد استفاده از جوهر نمک,سالهاست که تهران اسید با استفاده از بهترین متد های روز اقدام به تولید و فروش جوهر نمک نموده است. در صورت تمایل می توانید درخواست خود را از طریق تماس با بخش بازرگانی ثبت کنید و از کیفیت محصول خریداری شده اطمینان خاطر داشته باشید. بسته بندی های جوهر نمک : گالن 2.5 لیتری - 20 لیتری بشکه 220 لیتری تانکر 1000 لیتریتولید و عرضه در تهران اسید

اسید

,نخستین بار اسیدها را از خواص ظاهری خود شناخته و نام گذاری شده اند. مهم ترین ویژگی اسیدها که مورد توجه قرار گرفت، ترش مزه بودنشان است و واژه اسید از سال 1626 بکار گرفته شد. واژه اسید (acid) از ریشه لاتین acer به معنی ترش مزه است. اهمیت موادی که اسید نامیده می شوند برخواسته از نقش ها و تاثیرهایی است که این مواد در زمینه های بسیار گوناگون دارند. گرچه نزدیک به چهار سده است که برخی مواد در دسته اسیدها قرار داده شده اند. اما پیش تر از آن هر اسیدی به نام خاص خود یا حتی بی آنکه نامی داشته باشد در آزمایش های کیمیا گران بکار گرفته شده است. در واقع خواص مشترک اسیدها را می توان این چنین خلاصه کرد: ترش مزه، خورنده، شناساگرهای مشخصی را از رنگی به رنگ دیگر در می آورند و در واکنش با موادی که باز نامیده می شوند خنثی می شوند. تعاریف گوناگونی برای اسید ها وجود دارد که از جمله مهم ترین این تعاریف سوانت آرنیوس شیمی دان اهل سوئد که برنده جایزه نوبل شیمی می باشد. آرنیوس معتقد است که اسیدها موادی هستند که ضمن حل شدن در آب یون +H آزاد می کنند. این تعریف فقط به موادی محدود می شود که در آب قابل حل باشند. برخی دیگر از شیمی دان ها بر این باورند که تمام اسیدها دارای اکسیژن هستند.

اسید و باز

,• نخستین بار اسیدها و بازها با خواص ظاهری خود شناخته و نام گذاری شده اند. برای نمونه نخستین ویژگی اسیدها که مورد توجه قرار گرفته، ترش مزه بودنشان است و واژه ی اسید از سال 1626 به کار رفته است.گرچه نزدیک به چهار سده است که برخی مواد در دسته اسید ها قرار داده شده اند. اما پیش تر از آن هر اسیدی به نام خاص خود یا حتی بی آن که نامی داشته باشد در آزمایش های کیمیاگران به کار گرفته شده است. • در سال 1661 م رابرت بویل، خواص مشترک اسیدها را چنین خلاصه کرد : موادی ترش مزه که خورنده هستند، شناساگرهای مشخصی را از رنگی به رنگ دیگر در می آورند و در واکنش با موادی که باز نامیده می شوند خنثی می شوند. • بازها ترکیب هایی هستند که مزه ای تلخ - گس و حالتی لغزنده (صابون مانند) دارند، شناساگرهای مشخصی را از رنگی به رنگ دیگر در می آورند و اسید را خنثی می کنند. توصیف مشابهی را رابرت بویل در سال 1661 م برای قلیاها مطرح کرد. قلیاها بازهایی هستند که در آب حل می شوند. بازها را از آن رو باز نامیده اند که از آنها به عنوان پایه و زیربنای ساخت نمک ها استفاده می شود. • لاوازیه در سالهای 1787 و 1789 م دو کتاب شیمی نوشت و در کنار مطالب ارزشمندی که در آنها مطرح کرد، قواهدی را برای نامگذاری اسیدها در نظر گرفت. مثلا نام اسید سولفوریک را جانشین نام روغن زاج کرد. اما وی به اشتباه اکسیژن را عنصر اصلی سازنده همه اسیدها می پنداشت. • دیوی که با مطالعه کتاب لاوازیه به آموختن شیمی و آزمایش های شیمیایی علاقه مند شده بود، پژوهش های ارزشمندی انجام داد. یکی از کارهایش این بود که در سال 1810 م با بررسی ماده ای که امروز آن را هیدروکلریک اسید می نامیم نشان داد که این ماده که یک اسید قوی به شمار می رود در ساختار خود اکسیژن ندارد و تنها از هیدروژن و کلر ساخته شده است. تا سال 1830 م اسیدهای دیگری مانند HF، HBr ، HI، HCN و H2S نیز شناخته شدند که در ساختار خود اکسیژن ندارند. در سال 1838 م لیبیگ این نظر را مطرح کرد که اسیدها موادی هستند که در ساختار خود یک یا چند اتم هیدروژن دارند که در واکنش اسیدها با فلزها، فلز جانشین آنها می شود. اسیدنخستین تعاریف اسید و باز :,• رابرت بویل که خواص مشترک اسیدها و خواص مشترک بازها را خلاصه کرد، دلیلی را برای مشترک بودن این خواص مطرح نکرد. لاوازیه به اشتباه عنصر اکسیژن و لیبیگ به درستی عنصر هیدروژن را عنصر مشترک در ساختار تمام اسیدها دانستند اما دلیلی برای اینکه چرا این مواد خواص مشترکی را از خود نشان می دهند مطرح نکردند. توضیح اینکه رفتار اسیدی موادی که اسید نامیده می شوند و رفتار بازی موادی که باز نامیده می شوند از کجا ناشی می شود، نخستین بار توسط آرنیوس مطرح شد. • برخی مواد خنثی مانند سدیم کلرید، برخلاف برخی مواد خنثای دیگر مانند شکر وقتی در آب حل می شدند محلولی رسانای الکتریسیته ایجاد می کردند. از سوی دیگر حل کردن یک مول از برخی مواد مانند سدیم کلرید و کلسیم کلرید، در مقدار معینی آب، نقطه جوش و نقطه انجماد آن را دو یا سه برابر زمانی که یک مول از برخی مواد دیگر مانند شکر در همان مقدار آب حل می شدند تغییر می داد. همچنین وقتی محلول مواد الکترولیت رقیق می شدند، رسانایی کاهش می یافت اما نه به آن اندازه ای که انتظار می رفت. در سال 1884 م آرنیوس از این مشاهده ها نتیجه گرفت که برخی مواد هنگام حل شدن در آب به یون تفکیک می شوند : NaCl(s)  Na+(aq) + Cl-(aq) آرنیوس از اینکه افزودن یک مول از برخی مواد به مقدار معینی آب، نقطه جوش و نقطه ذوب آن را بیش تر از زمانی که یک مول شکر به همان مقدار آب افزوده می شود اما کمتر از دو برابر تغییر می دهد به درصد تفکیک یونی پی برد. همچنین از اینکه رقیق کردن محلول مواد الکترولیت، رسانایی آنها را به اندازه ی انتظار کاهش نمیداد دریافت که درصد تفکیک یونی به غلظت بستگی دارد و هر چه محلول رقیق تر باشد، درصد تفکیک یونی بیشتر است. پس از این کشف ها، شرایط برای توجیه خواص مشترک اسیدها و خواص مشترک بازها فراهم شده بود. • در سال 1887 م آرنیوس اسید را ماده ای تعریف کرد که وقتی در آب حل می شود یون H+(aq) تولید می کند و باز را ماده ای دانست که با حل شدن در آب یون OH-(aq) پدید می آورد. اسیداسید و باز آرنیوس :,• آنچه آرنیوس در سال 1887 م برای تعریف اسید و باز مطرح کرد پیشرفت بزرگی نسبت به نگاه های قبلی به اسید و باز محسوب می شد. به ویژه این که دلیلی برای اسیدی بودن یک اسید و یا مشترک بودن خواص اسیدها و دلایل مشابهی را برای بازها ارائه می کرد. اما این تعریف تنها به حالت محلول و آن هم فقط در حالتی که از آب به عنوان حلال استفاده شده باشد محدود می شد. وقتی شیمی دان ها حلال های غیر از آب ( مانند آمونیاک مایع) را به کار می بردند دریافتند که برخی مواد رفتار اسیدی یا بازی از خود نشان می دهند اما تعریف آرنیوس را نمی توان برای آنها به کار برد. در سال 1923 م دو شیمی دان که جدا گانه به مطالعه اسیدها و بازها پرداخته بودند، توماس لوری و یوهانس برونستد هم زمان تعریفی فراگیرتر از تعریف آرنیوس را برای اسید و باز مطرح کردند که نگاه جامع تری به رفتار اسیدها و بازها داشت. بنابراین تعریف که امروزه آن را تعریف برونستد – لوری می نامیم، هر گونه ای که بتواند دهنده ی پروتون باشد اسید و هرگونه ای که بتواند پذیرنده ی پروتون باشد باز است. بر این مبنا هر واکنشی که در آن انتقال پروتون از گونه ای به گونه ای دیگر انجام می ود، واکنش اسید-باز است. اسیداسید و باز برونستد – لوری :,• گرچه در سال 1923 م برونستد و لوری توانسته بودند تعریفی بسیار جامع تر از تعریف آرنیوس را برای اسید و باز و واکنش بین آنها مطرح کنند و واکنش های اسید و باز خارج از آب و حتی خارج از حلال های مایع دیگر را پوشش دهند، اما تعریف آنها قادر به در برگرفتن برخی واکنش های اسید و باز نبود. برونستد و لوری، اسیدها و بازها را به موادی که قادر به دادن و گرفتن پروتون بودند محدود کرده بودند. به این ترتیب واکنشی مانند خنثی شدن سدیم اکسید که یک اکسید بازی است با گوگرد تری اکسید که یک اکسید اسیدی است زیر پوشش قرار نمی گرفت. Na2O(s) + SO3(g)  Na2SO4(s) در این واکنش خواص اسیدی SO3 و خواص بازی Na2O(s) از بین می رود و نمی توان آن را واکنش خنثی شدن اسید و باز در نظر نگرفت. در همان سال 1923 م که برونستد و لوری تعریف خود را برای اسید و باز و واکنش اسید باز مطرح کرده بودند، دانشمندی به نام گیلبرت نیوتن لویس تعریف جامع تری را ارائه کرد. اسید لویس گونه ای است که در واکنش زوج الکترون نا پیوندی را می پذیرد و باز لویس گونه ای است که در واکنش زوج الکترون ناپیوندی را می دهد تا پیوند کووالانسی تشکیل شود. اسید و باز لویس :

اسید صنعتی

,اسیدها براساس آنیون هایشان نام گذاری می شوند. پسوند یونی را حذف و با پسوندی جدید جایگزین می کنیم، برای مثال HCL دارای آنیون کلرید است، پس پسوند – ید را حذف کرده و به صورت هیدروکلریک اسید در می آوریم. باید توجه داشت HCL در حالت گازی هیدروژن کلرید و در حالت محلول هیدروکلریک اسید خوانده می شود این قانون در مورد موارد مشابه نیز صادق است. اسیدهای معدنی بدون اکسیژن طبق دستور زیر نام گذاری می شوند. • هیدرو + نام نافلز + یک + اسید ( مانند HCl هیدروکلریک اسید) اسیدهای معدنی اکسیژن دار طبق دستور زیر نام گذاری می شوند : • نام نافلز + یک + اسید ( مانند H2CO3 کربنیک اسید) اگر نافلز با دو ظرفیت متفاوت دو اکسید متفاوت تولید کند، در اسیدی که ظرفیت نافلز کمتر است با لفظ (و) و در اسیدی که ظرفیت نافلز بیشتر است با لفظ (یک) خوانده می شود؛ مانند H3PO3 فسفرواسید و H3PO4 فسفریک اسید. اسیدهای آلی نیز طبق دستور زیر نام گذاری می شوند : • نام آلکان های هم کربن + وییک + اسید ( مانند HCOOH متانوییک اسید) نامگذاری اسیدها :,واکنش اسیدها عموما به شکل HA ‗ H+ + A− صورت بندی می شود، که HA نمایانگر اسید و –A نشانگر باز مزدوج است. جفت های باز مشترک در یک پروتون تفاوت دارند و افزودن یا کاستن ( پروتون زایی و پروتون زدایی) یک p می تواند آنها را به یکدیگر تبدیل کند. باید توجه داشت که اسید می تواند عضو باردار و باز مزدوج می تواند ماده خنثی باشد که در آن صورت، شمای کلی واکنش به این قرار خواهد بود : HA+ ‗ H+ + A . در انحلال تعادلی میان اسید و باز مزدوج آن وجود دارد. ثابت تعادل K عبارت است از غلظت تعادل مولکول ها یا یون های موجود در کروشه ها نمایانگر غلظت اند، برای نمونه [H2O] یعنی غلظت H2O . ثابت تفکیک اسید (ka) در مورد واکنش های اسید – باز استفاده می شود. ارزش عددی ka برابر است با حاصل ضرب غلظت فرآورده ها تقسیم بر غلظت واکنش دهنده ها، در شرایطی که واکنش دهنده اسید (HA) است و فرآورده ها، باز مزدوج و +h هستند. اسید قوی تر ثابت تفکیک بالاتری نسبت به اسید ضعیف تر دارد. نسبت یون های هیدروژن به اسید در اسید قویتر بالاتر خواهد بود. زیرا اسید قوی تر تمایل بیشتری به از دست دادن پروتون دارد. به دلیل آنکه بازه مقدارهای عددی ممکن برای Ka اسیدهای قوی تر Pka کوچکتری نسبت به اسیدهای ضعیف تر دارد. Pka محلول های آبی در 25 درجه سلسیوس به طور تجربی اندازه گیری شده و در کتابها و منابع درسی درج می شود. خواص شیمیایی : ,اسیدهای چند پروتونی ترکیب هایی هستند که دارای بیش از یک هیدروژن اسیدی هستند و به طور متوالی تفکیک می شوند. اسیدهای تک پروتونی تنها یک واکنش تفکیک دارند و فقط یک ثابت تفکیک اسید دارند. اسیدهای چند پروتونی :,اسید های قوی : اسیدهای زیر جزو اسیدهای قوی محسوب می شوند و به طور کامل در آب یونش می یابند و تولید یون (H3O+) می کنند. • هیدروبرمیک اسید • هیدروکلریک اسید • هیدرویدیک اسید • نیتریک اسید • سولفوریک اسید • پرکلریک اسید • کلریک اسید اسیدهای ضعیف معدنی : • بوریک اسید • کربنیک اسید • کلریک اسید • هیدروفلوریک اسید • فسفریک اسید • هیدروسولفوریک اسید • نیترو اسید • فسفرو اسید • هیدروسیانیک اسید • هیپوفسفرواسید اسیدهای ضعیف آلی : • استیک اسید • بنزوئیک اسید • بوتیریک اسید • سیتریک اسید • فرمیک اسید • لاکتیک اسید • مالئیک اسید • مندلیک اسید • اگزالیک اسید • پروپانوئیک اسید • پیروویک اسید • والریک اسید اسیدهای رایج :

پی اچ اسید کلریدریک (ph acid chloridric)

,اسید کلریدریک محلولی شفاف ، بی رنگ می باشد. این اسید از جمله قوی ترین اسیدها در صنعت به شمار می رود. این اسید به طور طبیعی در معده یافت می باشد. پی اچ اسید کلریدریک معمولا بین 0 تا 2 می باشد که به همین دلیل از اسیدهای قوی به شمار می آید.