009821-36303710

کیمیا تهران اسید

کاتالوگی برای دانلود وجود ندارد

دستورالعمل و ایمنی اسید سولفوریک Articles

تماس تنفسي :

• تماس با 5 mg/m3 آن باعث التهاب مخاط گلو و بيني ، سردرد ، عطسه ، كاهش ميزان تنفس يا ادم ريوي مي شود.

• نـشانه هاي ثانويه بيـماري شامل : ادم ريوي ، تنگي تنفس ، سيانوز ، هيپوتنـسي ، برونشيـت يا آمفيزم مي باشد.

تماس پوستی :

• تماسهاي مزمن و حاد ممكن است باعث التهاب شديد ، آسيب ، سوختگي ، درماتيت و تاول شوند .

تماس چشمی :

• تماس مستقيم با بخارات آن باعث آسيب هاي شديد چشمي و كوري مي شود.

• تماس با بخارات آن باعث ورم ملتهمه ( كنژونكتيويت ) ، التهاب و تحريك و اشك ريزش مي شود .

تماس گوارشی :

• تماس گوارشي حاد با اسید سولفوریک باعث سوختگي شديد دهان و مري شده و آسيب هاي شكمي همراه با استفراغ و اسهال خوني درپي دارد .

• در اثر تورم گلو مي تواند باعث خفگي شود .

• غلظت هاي بالاي اسيد بلعيده شده ، مي تواند باعث سوراخ شدن مري و معده گردد.

2. اطلاعات واكنش زايي :

• مواد ناسازگار با آن شامل : اكثر فلزات ، اكسيد فلزات ، قلياها ، الكلها ، اكـسيد كـننده هاي قوي و اسيدها مي باشند . سايد سولفوريك حلال اكثر فلزات مي باشد و بشدت خورنده است .

• در شرايط جوي گرم ممكن است اسيد ، فيومها و ذرات التهاب زا و اكسيدهاي سمي سولفور در هوا آزاد شوند .

• در كل اسيد سولفوريك ماده اي است پايدار و فاقد هرگونه پليمريزاسيون خطرناكي مي باشد .

• اسيد سولفوريك باعث اكسيداسيون ، دهيدروژنه شدن و سولفوناسيون تركيبات آلي مي شود .

• جهت رقيق نمودن اسيد سولفوريك هرگز آب به اسيد اضافه نكنيد ، چراكه باعث پاشش و جوشش اسيد مي شود . هميشه بايستي اسيد را اندك اندك به آب اضافه نمود .

3. انبارش :

• در مكان خشك و خنك نگهداري شود .

• به دور از فلزات ـ اكسيد فلزات ، قلياها ، الكلها ، اكسيد كننده هاي قوي و اسيدها انبار گردد.

• محل نگهداري بايستي بخوبي تهويه گردد .

• درهنگام جابجايي بايستي از تجهيزات و لوازم ايمني استفاده كرد .

• مي بايد به دور از منابع حرارت ، جرقه و شعله نگهداري گردد.

4. اقدامات پیشگیری :

• حفاظت پوستي : استفاده از لباسهاي حفاظتي آزمايشگاه معمولي مناسب .

• حفاظت چشم : از تماس با چشم اجتناب شود . از عينكهاي حفاظتي دربرابر پاشش اسيد استفاده نماييد . در محيط هرگز از لنزهاي چشمي استفاده نكنيد .

• حفاظت دستها : از دستكشهاي حفاظتي مقاوم در برابر اسيد ها استفاده كنيد .

• حفاظت گوارش : قبل و بعد از كار با اين ماده دستهايتان رابشوييد .

• حفاظت تنفسي : از ماسك تنفسي مناسب استفاده كنيد .

5. اطفاء حریق :

• براي خاموش كردن آتش از مواد شيميايي خشك (ماده خنثی کننده ) استفاده نماييد .

• جهت اطفاء حريق هرگز ازآب استفاده نكنيد ، چرا كه با اسيد تركيب شده و باعث تغليظ آن مي شود كه مخلوط حاصل بشدت واكنش پذير بوده و توليد بخاراسيد سولفوريك و حرارت مي نمايد.

نگهداری و حمل و نقل اسید

روش انبارداری

اسید سولفوریک باید در محل تمیز و با کف ضد اسید و با زهکشی خوب و تهویه مناسب انبار شود. از نور مستقیم خورشید دور نگه داشته شود. از مواد آلی، پودر فلزات، کرومات ها، کلرات ها، نیترات ها، اکسیدگراها و ... دور نگه داشته شود. سودا اش، ماسه و آهک برای شرایط اضطراری باید در محل موجود باشد.

کنترل مهندسی

این ماده برای اکثر فلزات بسیار خورنده است. ظروف ممکن است گاز هیدروژن داشته باشد، بنابراین آنها را با احتیاط باز کنید. از ابزارهای بدون روغن، تمیز و وسایل برقی ضد انفجار جهت باز ردن ظروف استفاده کنید. هیچوقت آب را به اسید اضافه نکنید.

اطلاعات مخصوص حمل و نقل

با برچسب ماده خورنده و با احتیاط حمل و نقل شود. حمل و نقل اسید سولفوریک باید در مخازن فولادی انجام گیرد که تانکرهای حمل اسید باید مجهز به محل بارگیری حفاظت شده مجهز به سرریز و درپوش مخصوص و مطمئن بوده و شیر فلکه تخلیه آنها نیز مجهز به پولک کوری باشد. داخل تانکر ها باید مجهز به صفحات موج گیر باشد.

کیمیا تهران اسید

ظرف حاوی اسید باید در محل خشک، خنک و دور از آفتاب نگهداری شود. درب ظرف اسید پس از هر بار استفاده اید محکم بسته شود. ظرف حاوی اسید باید از عوامل اکسایش، قلیاها، فلزات، منابع گرمایی ومنابع غذایی دور نگه داشته شود. حل نگهداری اسید باید مجهز به تجهیزات ضد حریق باشد.

روش جمع آوری ضایعات ناشی از نشتی و ریخت و پاش

نشتی : برای نشتی های کوچک آنها را به محل از پیش تعیین شده ای ببرید. برای نشتی های بزرگ ضمن اطلاع به پرسنل ایمنی، محل را تهویه نمایید و در صورت امکان نشتی را مسدود کنید.

جمع آوری ضایعات : مواد نشت یافته را توسط شن و ماسه و یا مواد جاذب غیر قابل احتراق جمع آوری کرده و در ظروف مخصوص قرار دهید. شستن و ریختن آن به فاضلاب ها تولید گاز قابل اشتعال و انفجار هیدروژن می کند.