009821-36303710

کیمیا تهران اسید

کاتالوگی برای دانلود وجود ندارد

کود Articles

دسته بندی کودها

برای اینکه خاک از لحاظ مواد غذایی متعدد دچار کمبود نباشد استفاده از کود بسیار مفید خواهد بود.

کودها به چند دسته تقسیم می شوند:

شیمیایی، آلی یا ارگانیک، بیولوژیک، زیستی

تولید کودهای شیمیایی در کشاورزی و زیاد کردن تولید محصولات زراعی انقلابی را به وجود آورده است.با گذشت زمان تولید این نوع کودها افزایش یافت و علاوه براینکه این کودها باعث ازدیاد محصول می گردد. باید این موضوع را نیز در نظر داشت که، این کودها صدمات زیادی را به خاک، موجودات زنده و اکوسیستم وارد می کنند. ترکیب شیمیایی و درصد خلوص کودهای مختلف حاوی یک عنصر، بسیار متفاوت هستند. این تفاوت ها بر مورد مصرف، نحوه پخش، زمان کود دهی و اثر بخشی کودها تاثیر بسیار مهمی دارند. بنابراین شناخت کافی از انواع کودهای شیمیایی قبل از انتخاب و یا مصرف آنها ضرورت دارد. کودهای شیمیایی به دو دسته که برخی جز عناصر پر مصرف گیاه یا ماکرو المنت و برخی نیز جز عناصر کم مصرف گیاه می باشد تقسیم می شود.

عناصر پر مصرف : ازت، فسفر، پتاس، کلسیم، منیزیم

عناصر کم مصرف : آهن، روی، منگنز، مس، بور

کود سولفات آمونیوم

این کود 21 درصد ازت و 24 درصد گوگرد دارد و اسید زا بوده و بهترین کود برای شرایط خاک های ایران است. کود سولفات آمونیوم به دلیل پایین بودن درصد ازت آن نسبتا گران است. کود نیترات آمونیوم از کودهای مهم دیگر است که از ترکیب آمونیاک و اسید نیتریک تولید می شود. ویژگی این کود آن است که دارای هر نوع منبع ازتی گیاه یعنی نیترات و آمونیوم است. و یکی از معایب این است که به راحتی رطوبت هوا را جذب می کند و دانه های کود بهم چسبیده و تشکیل کلوخه می دهند و دیگر اینکه اشتعال زا است، یعنی اینکه اگر ضربه یا فشاری به کود وارد شود آتش می گیرد و مشکل آتش سوزی به وجود می آید.

کلمات کلیدی

کود - کود شیمیایی - کود ارگانیک - سولفات - کشاورزی ارگانیک - فروش سولفات آمونیوم - قیمت سولفات آمونیوم

مقالات مرتبط Related Articles

کود

,برای اینکه خاک از لحاظ مواد غذایی متعدد دچار کمبود نباشد استفاده از کود بسیار مفید خواهد بود. کودها به چند دسته تقسیم می شوند: شیمیایی، آلی یا ارگانیک، بیولوژیک، زیستی تولید کودهای شیمیایی در کشاورزی و زیاد کردن تولید محصولات زراعی انقلابی را به وجود آورده است.با گذشت زمان تولید این نوع کودها افزایش یافت و علاوه براینکه این کودها باعث ازدیاد محصول می گردد. باید این موضوع را نیز در نظر داشت که، این کودها صدمات زیادی را به خاک، موجودات زنده و اکوسیستم وارد می کنند. ترکیب شیمیایی و درصد خلوص کودهای مختلف حاوی یک عنصر، بسیار متفاوت هستند. این تفاوت ها بر مورد مصرف، نحوه پخش، زمان کود دهی و اثر بخشی کودها تاثیر بسیار مهمی دارند. بنابراین شناخت کافی از انواع کودهای شیمیایی قبل از انتخاب و یا مصرف آنها ضرورت دارد. کودهای شیمیایی به دو دسته که برخی جز عناصر پر مصرف گیاه یا ماکرو المنت و برخی نیز جز عناصر کم مصرف گیاه می باشد تقسیم می شود. عناصر پر مصرف : ازت، فسفر، پتاس، کلسیم، منیزیم عناصر کم مصرف : آهن، روی، منگنز، مس، بور کود سولفات آمونیوم این کود 21 درصد ازت و 24 درصد گوگرد دارد و اسید زا بوده و بهترین کود برای شرایط خاک های ایران است. کود سولفات آمونیوم به دلیل پایین بودن درصد ازت آن نسبتا گران است. کود نیترات آمونیوم از کودهای مهم دیگر است که از ترکیب آمونیاک و اسید نیتریک تولید می شود. ویژگی این کود آن است که دارای هر نوع منبع ازتی گیاه یعنی نیترات و آمونیوم است. و یکی از معایب این است که به راحتی رطوبت هوا را جذب می کند و دانه های کود بهم چسبیده و تشکیل کلوخه می دهند و دیگر اینکه اشتعال زا است، یعنی اینکه اگر ضربه یا فشاری به کود وارد شود آتش می گیرد و مشکل آتش سوزی به وجود می آید. دسته بندی کودها,

کلمات کلیدی

کود - کود شیمیایی - کود ارگانیک - سولفات - کشاورزی ارگانیک - فروش سولفات آمونیوم - قیمت سولفات آمونیوم

کود شیمیایی

,به کودهایی که مجموع عناصر هر دو گروه را داشته باشند اصطلاحا کود کامل گفته می شود. گیاهان مختلف بر حسب نیاز و با توجه به نتایج آزمایش برگ و خاک به کودهای فوق نیازمند خواهند بود. ترکیب شیمیایی و درصد خلوص کودهای مختلف حاوی یک عنصر، بسیار متفاوت هستند. این تفاوت ها بر مورد مصرف، نحوه پخش، زمان کود دهی و اثر بخشی کودها تاثیر بسیار مهمی دارند. بنابراین شناخت کافی از انواع کود شیمیایی قبل از انتخاب و یا مصرف آنها ضرورت دارد. انواع کود شیمیایی: کود ازت ازت بصورت های نیترات، یون آمونیوم و اوره قابل جذب گیاه است. نیترات آمونیوم 33درصد ازت داشته و هر دو فرم ازت آن قابل جذب گیاه می باشند. چون دارای بار منفی است جذب کلوئیدهای خاک نشده و در معرض شستشو از خاک است. اما چون دارای بار مثبت است جذب کلوئیدهای خاک می گردد. اوره رایج ترین کود ازت در ایران است. اوره از ترکیبات آلی بشمار رفته و به همین فرم قابل جذب گیاه می باشد. از محلول اوره در محلول پاشی برگ گیاهان نیز استفاده می شود. اوره نیترات آمونیوم را می توان قبل از کاشت محصول و یا بصورت سرک و بعد از آن که گیاه مقداری رشد نمود به خاک داد. سولفات آمونیوم علاوه بر ازت دارای 24 درصد گوگرد است. هیدرات آمونیوم را که از حل شدن آمونیاک در آب بدست می آید قبل از کاشت بوسیله سرنگ های مخصوص در زیر لایه ای از خاک قرار می دهند. نیترات کلسیم و نیترات پتاسیم درصد ازت کمی داشته و کمتر به عنوان منبع کود ازت در خاک مصرف می شوند. این کودها غالبا در محلول های غذایی به عنوان منابع کلسیم یا پتاسیم مورد استفاده قرار می گیرند. کود پتاسیم کمبود پتاسیم بیشتر در خاک های اسیدی و خاک های شنی دیده می شود، اما کمبود آن در سایر خاک ها تحت شرایط آبیاری و برداشت مقدار زیادی محصول نیز مشاهده می گردد. اغلب کودهای پتاسیم در آب محلول هستند و نحوه اضافه آنها به خاک نقش زیادی در اثر بخشی کود ندارد کلرور پتاسیم فراوان ترین ترکیب پتاسیم در طبیعت است. کلرور پتاسیم دارای مقدار زیادی می باشد با این حال مصرف کلرور پتاسیم در مواردی که به مقدار زیادی پتاسیم نیاز است چندان مطلوب نیست. زیرا احتمال مسمومیت ناشی از فراوانی کلر پیش می آید با این که مقدار کمی کلر برای محصولاتنی مانند توتون و پنبه لازم است، اما زیادی کلر در خاک موجب آب دار شدن غده سیب زمینی و نقصان کیفیت توتون می گردد. نیترات پتاسیم دارای 44% اکسید پتاسیم است. اما کودی گران قیمت می باشد. سولفات پتاسیم معمول ترین کود پتاسیم است که در زراعت مصرف می شود پتاسیم از تجزیه اولیه بقایای گیاهی نیز به خاک اضافه می شود. اما هوموس خاک به عنوان منبع قابل توجه پتاسیم بشمار نمی رود، زیرا پتاسیم بوسیله مواد آلی تثبیت نمی گردد. خاک هایی که مقدار زیادی رس از نوع ورمی کولایت و ایلیت دارند پتاسیم را تثبیت می کنند. پتاسیم واقع در محلول خاک در حال تعادل است و به عنوان ذخیره پتاسیم خاک محسوب می شود در صورتی که شدت تثبیت زیاد است می بایست پتاسیم را بصورت نواری و قبل از کاشت در خاک قرار داد. کود فسفر غالبا درصد فسفر کودهای شیمیایی را بصورت درصد اکسید فسفر ذکر می کنند. اسید فسفریک که از تجزیه موادآلی خاک حاصل می شود قابل جذب گیاه است، اما بصورت کود شیمیایی مصرف نمی شود. قسمت اعظم کود فسفره ای که به خاک داده می شود. بوسیله کلسیم در خاک های قلیایی و بوسیله آهن و آلومینیوم در خاک های اسیدی تثبیت می گردد. معمولا تا کود فسفره ای که به خاک داده می شود در سال اول بصورت قابل جذب گیاه باقی می ماند و بخش کمی نیز طی سال های آینده قابل جذب گیاه می گردد. میزان های فوق الذکر با روش کود دهی، بافت و ترکیب خاک، سوابق مصرف کود فسفره در خاک و مقدار کود فسفری که مصرف می شود بستگی دارد. چون میزان محلول بودن و حرکت کود فسفره در خاک بسیار محدود است می بایست کودهای فسفره را قبل از کاشت به خاک داد و انها را مستقیم در ناحیه توسعه ریشه قرار داد. حداکثر میزان محلول فسفر در 6 ph 6/5 مشاهده می شود. بنابراین رساندن ph خاک به این حدود می تواند در افزایش محلول بودن و جذب فسفر موثر باشد. تغییر ph خاک در خاک های اسیدی با اضافه کردن آهک و در خاک های قلیایی با اضافه کردن گوگرد یا کودهای اسیدی انجام پذیر است. مصرف مقدار زیادی کود حیوانی نیز می تواند در نقصان ph خاک مفید باشد. میزان محلول بودن کودهای فسفره نیز متغیر است. کود کلسیم و منیزیم کلسیم و منیزیم کمتر به عنوان کود مصرف می شوند، زیرا کمبود آنها در بسیاری از خاک ها دیده نمی شود. خاک های نواحی مرطوب اسیدی بوده و برای اصلاح آنها از کلسیم و منیزیم استفاده می شود. در خاک های اسیدی مقدار زیادی کربنات کلسیم، کربنات مضاعف کلسیم و منیزیم و یا سولفات کلسیم برای اصلاح خاک های اسیدی مصرف می شود. در نتیجه کمبود احتمالی کلسم و منیزیم نیز مرتفع می گردد. در صورتی که تغییر ph خاک های اسیدی مورد نظر نباشد و صرفا تامین کلسیم مورد نیاز گیاه هدف باشد می توان از کودهای فسفره حاوی کلسیم استفاده نمود. برای رفع کمبود منیزیم از سولفات منیزیم و یا سولفات مضاعف منیزیم و پتاسیم استفاده می شود. کود گوگرد کمبود گوگرد در خاک هایی که به شدت در معرض شستشو قرار دارند مشاهده می شود.در این صورت می بایست گوگرد را بصورت کود به خاک اضافه کرد. مقدار گوگرد کودها را بصورت درصد عنصر گوگرد ذکر می کنند انتخاب نوع کود گوگرد دار به ph خاک بستگی دارد. در خاک های اسیدی می توان از سولفات کلسیم یا جیپس به عنوان منبع گوگرد استفاده نمود. این ترکیب دارای 18 درصد گوگرد و 22 درصد کلسیم است.جیپس علاوه بر تامین گوگرد و کلسیم باعث افزایشph خاک نیز می گردد. از پودر گوگرد نیز می توان به عنوان کود گوگرد استفاده کرد. عنصر گوگرد در اثر فعالیت باکتری های اکسید کننده بصورت اسید سولفوریک سرانجام سولفات ها در می آید. هرچه ذرات عنصر گوگرد ریزتر و توزیع آن در خاک یکنواخت تر باشد، سرعت اکسیده شدن گوگرد بیشتر خواهد بود. اکسیداسیون عنصر گوگرد موجب اسیدی شدن خاک گشته و به همین دلیل از آن در اصلاح خاک های قلیایی استفاده می شود. اکسیده شدن گوگرد در حرارت و رطوبت مناسب حدود 3 تا 4 هفته طول می کشد. بعضی از کودهای گوگرد را در آب آبیاری حل و به خاک اضافه می کنند. کود مخلوط عناصر ازت، فسفر و پتاسیم بیش از سایر عناصر به عنوان کود مصرفمی گردند. گاهی کودهای تجارتی را بصورت مخلوطی از عناصر فوق تهیه می کنند. درصد عناصر این کودها معمولا پایین است و قسمت اعظم حجم را مواد دیگری به غیر از عناصر فوق تشکیل می دهند. ترکیب این گونه کودها را با درصد ازت، اکسید فسفر و اکسید پتاسیم و به همین ترکیب ذکر می کنند. کودهای شیمیایی موجب تقویت رشد گیاه می شوند و از طریق فرایندهای شیمیایی این کودها تولید می گردند. کودهای شیمیایی در مقایسه با کودهای آلی حجم کمتری دارند. انواع زیادی کودهای شیمیایی وجود دارند که به شکل های پودری، گرانوله، مایع و گاز تولید می شوند. انواع کود شیمیایی,

کلمات کلیدی

کود - کود شیمیایی - کود ارگانیک - سولفات - کشاورزی ارگانیک - فروش سولفات آمونیوم - قیمت سولفات آمونیوم

کود ارگانیک

,ویژگی های کود ارگانیک عناصر تشکیل دهنده این کودها علاوه بر ازت، فسفر و پتاسیم شامل صدها نوع مواد معدنی و سایر مواد ضروری و مورد نیاز برای رشد گیاه و بهبود ساختمان خاک می باشد. این کودها مواد غذایی رابه تدریج و در زملن طولانی تری آزاد می کنند و در اختیار گیاه قرار می دهند به همین دلیل استفاده بیشتر آن در گیاهان بدون خطر و یا کم خطر است. حفظ و پاکیزگی محیط زیست و کاهش میزان آلودگی ها حفظ آب های زیر زمینی از مواد سمی کاهش فرسایش خاک استفاده از این کودها ظرفیت نگه داری آب را در خاک های شنی و ماسه ای در نقاط کم باران بطور چشمگیری افزایش می دهد. گیاهانی که به وسیله این کودها تغذیه می شوند دارای محصول با مواد مفید بیشتری هستند و در مقابل بیماری ها مقاومت بیشتری دارند. هزینه استفاده از این کودها نسبت به کودهای شیمیایی کمتر است. افزایش مقاومت گیاه به امراض، خشکی، آلودگی و سموم کودهای ارگانیک می توانند انرژی لازم برای انجام فعالیت های میکروبی خاک را تامین کرده و باعث افزایش میکروارگانیسم خاک می شوند. کاهش میزان پسماند محصولاتی سالم و بدور از هرگونه مواد شیمیایی دارا بودن گوگرد که سبب بهبود خواص فیزیکی و شیمیایی و همچنین افزایش قابلیت جذب عناصر موجود در خاک می شود. افزایش بهره وری و کاهش هزینه های تولید و به علت کاهش آلودگی ها و عوامل بیمار زا و علف های هرز ویژگی کود ارگانیک,

کلمات کلیدی

کود - کود شیمیایی - کود ارگانیک - سولفات - کشاورزی ارگانیک - فروش سولفات آمونیوم - قیمت سولفات آمونیوم

سولفات

,در شیمی معدنی سولفات به گروهی از ترکیبات یونی از گوگرد گفته می شود ریشه نام آن در انگلیسی بریتانیایی است که به معنی نمک اسید سولفوریک است. سولفات از دو دیدگاه مورد بررسی قرار می گیرد: دیدگاه شیمی: سولفات ها در واقع بنیان سولفوریک اسید هستند. دیدگاه آرایشی: سولفات ها ترکیباتی همچون سدیم لوریل سولفات، سدیم لوریل اتر سولفات هستند که در راس ترکیبات تشکیل دهنده شامپو ها قرار می گیرند. سولفات ها مدت زمان زیادی است که در صنعت تولید شامپو مورد استفاده قرار می گیرند، نخستین بار یک شرکت تولید کننده شامپو در سال 1930 اقدام به استفاده از سولفات ها در ترکیب شامپوهای تولیدی خود کرد که منجر به تحویلی عظیم شد. پس از گذشت سالیان این شامپوی تولید شده در موزه ای در آمریکا به عنوان یک اختراع شگرف نگهداری می شود. عده ای معتقد هستند که بهره گیری از سولفات ها در ترکیبات شامپو باعث خشکی پوست سر شده، می توان اینگونه پاسخ داد که این عامل بستگی به درصد استفاده از سولفات در ترکیب شامپو دارد، اگر میزان استفاده بسیار بالا باشد منجر به بروز حساسیت و خشکی می شود، ولی در صورت استفاده به میزان مناسب هیچ گونه ضرری نخواهد داشت.

کشاورزی ارگانیک

,همه مراحل تقویت زمین، کاشت و برداشت با استفاده از نهادهای طبیعی باشد.کشاورزی ارگانیک سیستمی تولیدی است که سلامت خاک، اکوسیستم ها و انسان را پایدار می سازد و بر فرایند بوم شناسه، تنوع زیستی و چرخه های سازگار با شرایط محلی تکیه دارد. فرآورده های کشاورزی زیستی در کشور ما با نام محصولات سالم و در کشورهای اروپایی و آمریکایی با نام کشاورزی زیستی و یا کشاورزی بیولوژیک شناخته می شود. کشاورزی زیستی، یمک سیستم مدیریتی جامعی است که کمیت محصولات از تولید تا فرآوری و انتقال به مصرف کننده، سلامت خاک، گیاه، حیوان، انسان، میکروارگانیسم ها، محیط سیاره زمین به عنوان یک موجود زنده واحد، اصول اکولوژیکی، محیط زیست، اصول عدالت و روابط اجتماعی، احترام به مخلوقات و اصول پایداری زیستی در ان مد نظر است. یکی از تصورات اشتباه در مورد کشاورزی ارگانیک آن است که این شیوه کشاورز بی نیاز از کاربرد مواد شیمیایی می باشد. باید توجه داشت که ساختمان تمام موجودات زنده و غیر زنده، از ترکیبات شیمیایی تشکیل شده است. در حقیقت باید این طور گفت که آن دسته از مواد شیمیایی که به صورت طبیعی به دست آمده اند در کشاورزی ارگانیک و در حاصلخیز نمودن خاک یا حفاظت گیاهان و پرورش دام، استفاده می شوند. البته کشاورزی ارگانیک، سیستمی است که با کاربرد مستقیم یا مصرف همیشگی آن دسته از مواد شیمیایی که به راحتی به فرم قابل حل در می آیند همچنین کاربرد هر گونه ماده ضد حیات حتی اگر منشا طبیعی داشته باشد، مخالف است. در جایی که استفاده از این ترکیبات الزامی باشد، باید آنهایی به کار برده شوند که کمترین تاثیر سو را در سیستم به جای گذارند. نباید تصور کرد که کشاورزی ارگانیک صرفا هدف جایگزینی ترکیبات آلی با ترکیبات به اصطلاح آگرو شیمیایی را دارد. تصور اشتباه دیگر از کشاورزی ارگانیک این است که منظور از کشاورزی ارگانیک یعنی بازگشت به کشاورزی سنتی که سال ها قبل از مکانیزه کشاورزی رواج داشته است. بلعکس زارعین کشاورزی ارگانیک نمی توانند خود را از دستاوردهای علمی50 سال اخیر بی نیاز بدانند. درحقیقت کشاورزی ارگانیک سعی دارد با بهره گیری از یافته های علوم زیستی به صورت تکنیک های پیشرفته خود را از قید آگرو شیمیایی که کشاورزی صنعتی را به خود وابسته کرده رها ساخته و به بهبود کیفیت خاک و محصولات کشاورزی کمک کند. ,

کلمات کلیدی

کود - کود شیمیایی - کود ارگانیک - سولفات - کشاورزی ارگانیک - فروش سولفات آمونیوم - قیمت سولفات آمونیوم

محصولات مرتبط Related products