009821-36303710

کیمیا تهران اسید

توضیحات description
توضیحات محصول کیمیا تهران اسید

کلرید قلع چیست ؟

مشخصات محصول کلرید قلع :

• نام شیمیایی : کلرید قلع (II).

• اسامی مترادف با کلرید قلع : Tin chloride، Tin dichloride، stannous chloride، Tin salt، Tin protochloride، کلراید قلع.

• فرمول مولکولی : SnCl2.

کلرید قلع

تعریف کلرید قلع

کلرید قلع Tin chloride با فرمول شیمیایی SnCl2 یک ترکیب شیمیایی است. جرم مولی آن 60/189 g/mol می باشد. شکل ظاهری این ترکیب، جامد بلوری سفید است.

این مطلب توسط شرکت کیمیا تهران اسید جمع آوری گردیده است.

سایت : www.tacid.ir

مشخصات فنی Technical Specifications
مشخصات فنی محصول کیمیا تهران اسید

فرمول شیمیایی

Sn.Cl2

شماره شناسایی ترکیبهای شیمیایی

7772-99-8

شماره استاندارد بین المللی

TGC000

جرم حجمی

mg/m3

وابستگی غلظت

N

p to m

7.7488

HR

3

فشار بخار

چگالی نسبی

2.71

حالت در دمای 25 °C

S

جرم مولی (گرم در مول)

189.59

دمای ذوب (°C)

246

دمای جوش (°C)

623

فرم ثبت نظر Comment Form
فرم نظرخواهی کیمیا تهران اسید

کد امنیتی