00982136303710

کیمیا تهران اسید

توضیحات description
توضیحات محصول کیمیا تهران اسید

نیترات آمونیوم چیست ؟

مشخصات محصول نیترات آمونیوم :

• نام شیمیایی : نیترات آمونیوم.

• فرمول شیمیایی : NH4NO3.

• اسامی مترادف : آمونیوم نیترات، Ammonium nitrate، کود نیترات آمونیوم، نیترات آمونیوم کشاورزی.

تعریف نیترات آمونیوم

یک کود شیمیایی است که برای نیتراته کردن خاک جهت کشاورزی بکار می رود ماده منفجره نیز هست . حل شدن آن در آب بسیار گرما گیر است . آمونیوم نیتراتیکی از قوی ترین بمب های دست ساز است . ساخت آن به آسانی امکان پذیر بوده و استفاده آن نیز راحت است . در مورد خواص این ماده می توان گفت که از نظر امنیت نگهداری ایمن ترین ماده منفجره شناخته شده است . بعد از انفجار سنگینی درایالات متحده که به وسیله این ماده انجام پذیرفت به نام بمب اوکلاهاما معروف شد . نکته جالب و قابل توجه این است که اگر آمونیوم نیترات در زیر بالشان به هنگام خواب وجود داشته احتمال انفجار بالش از این ماده بیشتر است . مواد اولیه برای ساخت آن آمونیاک و اسید نیتریک غلیظ است که به راحتی قابل دسترسی است . شاید سوالی پیش آید که چرا هر کسی در صدد ساخت و استفاده از آن بر نمی آید . در جواب باید این نکته را توضیح داد که مواد منفجره به دو دسته کم انفجار و پر انفجار تقسیم می شوند . سرعت انفجار و قدرت انفجار رابطه عکس دارند و از این رو پایه های اصلی یک ماده منفجری را یک ماده کم انفجار با قدرت زیاد و یک پر انفجار با قدرت کم تشکیل می دهند . پر انفجارها همان چاشنی ها هستند . نیترات آمونیوم نیز که یک کم انفجار با قدرت بالاست فقط در کنار یک چاشنی قوی منفجر خواهد شد .

موارد مصرف و کاربرد نیترات آمونیوم

عمدتا به عنوان کود شیمیایی ازته و عامل اکسید کننده در مواد منفجره استفاده می شود .

امروزه به دلیل نقش موثر کودهای نیتروژنه روی رشد ، عملکرد و کیفیت محصولات ، کشاورزان به مصرف بی رویه کودهای شیمیایی به ویژه کودهای نیتروژنی روی آورده اند . کاربرد زیاد کودهای نیتروژنی علاوه بر آلودگی آب های سطحی و زیر زمینی و ایجاد خطرات زیست محیطی ، سبب تجمع نیترات در گیاه می گردد که این پدیده می تواند باعث بروز بیماری های گوناگون از جمله مت هموگلوبینمیا در کودکان و سرطان معده و روده در بزرگسالان شود . از جمله سبزی های برگی که مصرف کودهای نیتروژنی در آن بالاست ، تره ایرانی می باشد . در تحقیق به منظور دستیابی به مناسب ترین منبع و سطح کودی که علاوه بر عملکرد و صفات کیفی مطلوب از نظر غلظت نیترات در تره ایرانی مشکلی برای سلامتی انسان نداشته

باشد ، اثر مقادیر 50،125،200،275،350،425 کیلوگرم نیتروژن در هکتار به صورت اوره و نیترات آمونیوم روی عملکرد ، تجمع نیترات و برخی صفات تره ایرانی طی چین های مختلف در مزرعه تحقیقاتی و آزمایشگاه گروه باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه بو علی سینا واقع در همدان ، مورد بررسی قرار گرفت . نتایج بررسی نشان داد با افزایش میزان کاربرد کودهای نیترات آمونیوم و اوره ، میزان عملکرد ، تعداد برگ ، طول و عرض برگ ، میزان نیترات تره در تره ایرانی افزایش یافت . بیشترین عملکردها به ترتیب در سطوح 425 کیلوگرم نیتروژن در هکتار به صورت نیترات آمونیوم بدست امد . با این تفاوت که در تیمار 200 کیلوگرم نیتروژن در هکتار به صورت نیترات آمونیوم میزان تجمع نیترات کمتر بود . کاربردهای مساوی کود نیترات آمونیوم در مقایسه با کود اوره نقش موثرتری در تجمع نیترات داشت . سیر نزولی عملکرد ضمن افزایش غلظت نیترات غلظت نیترات از چین سوم تا آخرین چین مشاهده شد . عوامل محیطی موثر بر کاهش میزان رشد و فتوسنتز گیاه می توانند دلیلی برای این روند باشد که علاوه بر کاهش عملکرد باعث افزایش تجمع نیترات در گیاه می شود . نوع و سطح کود تاثیر معنی داری بر میزان مواد جامد محلول نداشتند.

این مطلب توسط شرکت کیمیا تهران اسید جمع آوری گردیده است.

سایت : www.tacid.ir

مشخصات فنی Technical Specifications
مشخصات فنی محصول کیمیا تهران اسید

فرمول شیمیایی

HNO3.H3N

شماره شناسایی ترکیبهای شیمیایی

6484-52-2

شماره استاندارد بین المللی

ANN000

جرم حجمی

mg/m3

وابستگی غلظت

Y

p to m

3.27216

HR

3

چگالی نسبی

1.725

حالت در دمای 25 °C

S

جرم مولی (گرم در مول)

80.06

دمای ذوب (°C)

169.6

فرم ثبت نظر Comment Form
فرم نظرخواهی کیمیا تهران اسید

کد امنیتی