009821-36303710

کیمیا تهران اسید

کاتالوگی برای دانلود وجود ندارد

مواد شیمیایی در خراسان رضوی Articles

مقالات مرتبط Related Articles

مواد شیمیایی ایرانی با برند kta

,شیمی دان به نام جوزف پراست این مفهوم را در سده 18 پس از آزمایش ها و کار روی ترکیباتی مانند مس کربنیت بکار برد. او نتیجه گرفت همه نمونه ها از یک ترکیب، یک نوع ساختمان دارند و این نمونه ها از همه ابعاد مانند یک دیگر و این ابعاد مطابق با میزان عناصر موجود در ترکیب، متغیر هستند. این قضیه اکنون به قانون ثابت ترکیب مشهور است. بعدها با پیشرفت روش ها برای ترکیب شیمیایی، مخصوصا در شیمی آلی، کشف شمار بیشتری از عناصر شیمیایی و فراگیری فنون نو در تجربه شیمیایی که از آن برای تصویه عناصر و ترکیبات از مواد شیمیایی بکار می برند، راهنمایی برای پایه گذاری شیمی نوین بود. این مفاهیم در بسیاری از کتاب های شیمی تعریف شده اند.,یک نمونه رایج در تعریف مواد شیمیایی، آب است. این ماده همه جا ویژگی یکسان دارد و نسبت هیدروژن با اکسیژن آن همیشه به یک اندازه است. یعنی نمونه آنچه از رودخانه گرفته شود و چه در آزمایشگاه ساخته شود، یک ویژگی دارد. مواد شیمیایی که در یک فرایند با هم واکنش می دهند دیگر نمی توانند از هم جدا شوند و در طبیعت مواد شیمیایی که خالص یافت شوند بسیار نادر هستند. شماری از این نوع مواد شیمیایی عبارت هستنداز: الماس، طلا، سدیم کلرید، شکر. بطورکلی مواد شیمیایی از سه نوع جامد، مایع، گاز تشکیل می شوند و ممکن است که مواد شیمیایی با تغییر فشار و حرارت به شکل های مختلف خود درآید.نمونه رایج در تعریف مواد شیمیایی,مواد شیمیایی موادی اند که ترکیب شیمیایی و ویژگی های مشخص و ثابتی دارند. مواد شیمیایی را نمیتوان با استفاده از روش های جدا سازی فیزیکی و بدون تجزیه عناصر و ترکیبات مواد، اجزای تشکیل دهنده آن را شناسایی نمود. مواد شیمیایی به صورت ترکیبات شیمیایی، عناصر شیمیایی، یون یا آلیاژ می باشند. ,مفهوم مواد شیمیایی اولین بار در قرن 18 توسط جوزف پراست، شیمیدان فرانسوی، پس از آزمایش و کاربر روی مواد شیمیایی مانند مس کربینیت استفاده شد. بطورکلی مواد شیمیایی در 4 حالت جامد، مایع، گاز و یا پلاسما وجود دارند، که ممکن است یک مواد شیمیایی تحت تاثیر تغییرات فشار و دما در هر یک از این حالات یافت شود. خلوص شیمیایی بر اساس نوع کاربرد مواد تعیین می شود. مواد شیمیایی صنعتی و آزمایشگاهی دسته بندی می شوند. همچنین بیشتر موادی که از دو عنصر کربن و هیدروژن تشکیل شده باشد. مواد آلی نامیده می شوند و اکثر موادی که فاقد دو عنصر کربن و هیدروژن باشند را غیر آلی می نامند.تاریخچه مواد شیمیایی,شرکت کیمیا تهران اسید مفتخر به ارائه انواع مواد شیمیایی و صنعتی می باشد، برخی ازاین محصولات عبارت هستنداز :

انواع اسید

اسید از واژه لاتین acidus به معنای ترش ماده‌ای شیمیایی است که مشخصه‌های محلول‌های آبی آن مزه ترش، توانایی تغییر رنگ تورنسل آبی به قرمز، و نیز توانایی واکنش با بازها و بعضی فلزات ویژه همچون کلسیم و تشکیل نمک هستند. محلول‌های آبی اسیدی دارای پی‌اچ کمتر از ۷ هستند. پی‌اچ پایین به معنای اسیدی بودن بیشتر و غلظت بالاتر یون‌های مثبت هیدروژن است. محلول‌ها یا مواد شیمیایی را که ویژگی‌های اسید مانند داشته باشند اسیدی می‌خوانند. اسیدها موادی هستند که ضمن حل شدن در آب یون +H (یون هیدروژن) آزاد می‌کنند. البته یون +H به صورت آزاد در آب وجود ندارد و به سرعت آبپوشی شده و تبدیل به یون هیدرونیوم (+H3O) می‌شود. بازها موادی هستند که ضمن حل شدن در آب یون -OH (یون هیدروکسید) آزاد می‌کنند. این تعریف فقط به موادی محدود می‌شود که در آب قابل حل باشند. نظریه آرنیوس در تصحیح و تکمیل نظریات آنتوان لاووازیه و سر همفری دیوی مطرح شد. قبل از سوانت آرنیوس و در حدود سال ۱۸۰۰ میلادی، اغلب شیمی‌دانان فرانسوی از جمله آنتوان لاووازیه، تصور می‌کردند که تمام اسیدها دارای اکسیژن هستند. این در حالی بود که اغلب شیمی دانان انگلیسی از جمله سر همفری دیوی اعتقاد داشتند که تمام اسیدها دارای هیدروژن هستند. ,

انواع محلول

تمام مواد قلیایی در برخورد با اسیدها از خود واکنش نشان می دهند، همه آنها وقتی در آب حل می شوند به شکل یون هیدروکسید در می آیند. در واقع فهم صحیح بازها احتیاج به درک اسیدها دارد. با توجه به اینکه همه CO2 محلول در آب از غشای RO رد می شود و در نتیجه میزان CO2 در ورودی و خروجی یکسان می باشد. با توجه به حذف بی کربنات از آب، تعادل اسید کربنیک در داخل آب به هم خورده و PH کم می شود. در نتیجه در آب خروجی نیاز است که مقداری مواد قلیایی مانند سود خوراکی و یا آهک به آب تزریق شود PH دوباره تنظیم گردد. همچنین از محلول های قلیایی برای شستشوی دستگاه اسمز معکوس یا CIPاستفاده می گردد.

مواد شیمیایی

,مواد شیمیایی موادی اند که ترکیبی خاص دارند. شیمی دان به نام جوزف پراست این مفهوم را در سده 18 پس از آزمایش ها و کار روی ترکیباتی مانند مس کربنیت بکار برد. او نتیجه گرفت همه نمونه ها از یک ترکیب، یک نوع ساختمان دارند و این نمونه ها از همه ابعاد مانند یک دیگر و این ابعاد مطابق با میزان عناصر موجود در ترکیب، متغیر هستند. این قضیه اکنون به قانون ثابت ترکیب مشهور است. بعدها با پیشرفت روش ها برای ترکیب شیمیایی، مخصوصا در شیمی آلی، کشف شمار بیشتری از عناصر شیمیایی و فراگیری فنون نو در تجربه شیمیایی که از آن برای تصویه عناصر و ترکیبات از مواد شیمیایی بکار می برند، راهنمایی برای پایه گذاری شیمی نوین بود. این مفاهیم در بسیاری از کتاب های شیمی تعریف شده اند. مواد شیمیایی موادی اند که ترکیب شیمیایی و ویژگی های مشخص و ثابتی دارند. مواد شیمیایی را نمیتوان با استفاده از روش های جدا سازی فیزیکی و بدون تجزیه عناصر و ترکیبات مواد، اجزای تشکیل دهنده آن را شناسایی نمود. مواد شیمیایی به صورت ترکیبات شیمیایی، عناصر شیمیایی، یون یا آلیاژ می باشند. آب یک ماده بسیار شناخته شده در تعریف مواد شیمیایی می باشد، این ماده در همه جا ویژگی یکسان دارد و نسبت هیدروژن به اکسیژن آن همیشه ثابت است. در واقع آبی که از رودخانه گرفته می شود و در آزمایشگاه توسط پژوهشگران ساخته می شود، ویژگی یکسانی دارد. مواد با حضور در فرآیند های شیمیایی با یکدیگر واکنش داده و دیگر نمی‌توانند از هم جدا شوند، در واقع یافتن مواد شیمیایی خالص در طبیعت کار بسیاردشواری است. بطور کلی مواد شیمیایی از سه نوع جامد، مایع و گاز تشکیل می‌شوند و این احتمال وجود دارد که مواد شیمیایی با تغییر فشار و حرارت به شکل‌های مختلف خود تغییر حالت دهند. در اثر ترکیب مواد شیمیایی با یکدیگر تعداد نامحدودی ماده شیمیایی بوجود می آید، بطور مثال آب نتیجه واکنش عنصرهای هیدروژن و اکسیژن می باشد. در این واکنش دو اتم هیدروژن و یک اتم اکسیژن به هم متصل می‌شوند و مولکولی با فرمول شیمیایی H2O می‌سازند. همین دو عنصر در شرایط متفاوت می‌توانند ماده دیگری را به نام هیدروژن پراکسید (آب اکسیژنه) بسازند. مواد شیمیایی ,کلید واژه شیمی از ریشه کلمه ای به معنای زمین سیاه برگرفته شده است به نام کیمیا، در زمان تسلط ایرانیان بر سرزمین مصر این واژه به شرق آمد. میرزا صالح شیرازی برای اولین بار در کتاب علوم طبیعی خود از کیمیا استفاده کرد، که بعدها این کتاب در مدرسه دارلفنون در رشته شیمی تدریس شد. اصل بقای جرم مهم ترین دلیل مطرح شدن شیمی به عنوان یک علم بوده است. بر اساس این موضوع در طی واکنش شیمیایی مقدار ماده تغییر نمی کند. به طور مثال اگر صد اتم در واکنش شیمیایی حضور داشته باشند در پایان بطور دقیق صد اتم خواهیم داشت. همواره در واکنش های شیمیایی مقداری انرژی بوجود می آید یا از دست می رود که یکسان می باشد، بیانگر مفهوم تعادل، ترمودینامیک در علم شیمی است. مواد شیمیاییکیمیا,موادی که بوسیله بدن موجودات زنده ساخته می‌شود، در سال 1828 وهلردانشمند آلمانی برای اولین بار ماده ای به نام اوره را در آزمایشگاه از یک ترکیب معدنی به نام ایزوسیانات تهیه کرد، پس از این اتفاق مشخص شد که می‌توان مواد آلی را نیز در آزمایشگاه ساخت .در حال حاضر بیش از یک میلیون نوع ماده آلی شناخته شده وجود دارد که تعداد زیادی از آنها در آزمایشگاه تهیه می‌شوند. مواد آلی در واقع به مواد غیر معدنی گفته می‌شود که با مواد معدنی تفاوتهای کلی در مواردی دارند. در علم ماده به عنوان چیزی که جرم دارد و فضا اشغال می‎کند تعریف می شود. همانند اینکه یک فرد با ویژگی‎هایی منحصر به فرد خود مانند: قد، رنگ پوست، چشم و..... توصیف می‎شود، ماده نیز با خواص فیزیکی و شیمیایی‎ خود مشخص می‌گردد. خواص شیمیایی ماده به عنوان ویژگی‎هایی تعریف می‎شود که از طریق آن ویژگی‌ها، ماده تغییر می‎کند و با توجه به نسبت اجزای تشکیل دهنده‎اش به شکل‎های دیگری تبدیل می‎گردد. در تغییرات فیزیکی ماده فقط حالت فیزیکی تغییر می‌یابد نه ساختار ذره‌های تشکیل دهنده. با توجه به این نکته می توان گفت که تغییرات همه حالت های ماده از جمله : ذوب،انجماد، تبخیر، میعان، تصعید و چگالش و همچنین انحلال نمک ها و بازها در آب، تغییر فیزیکی ماده محسوب می شوند.در تغییرات شیمیایی اتصال اتم ها به یکدیگر و آرایش الکترونی آن‌ها در واکنش دهنده‌ها تغییر پیدا می کند. قابل ذکر است که در واکنش شیمیایی، اتم‌ها نه بوجود می‌آیند و نه از بین می‌روند فقط ترکیب یا تجزیه اتفاق می افتد. خواص شیمیایی ماده قابل مشاهده نیست و از طریق حواس پنج‌گانه شناخته می شوند. ولی در مقابل خواص فیزیکی ماده قابل مشاهده هستند. تغییر شیمیایی امکان دارد با آزاد شدن انرژی به صورت گرما، نور یا صوت همراه باشد و تولید گاز، تشکیل رسوب یا تغییر رنگ را در پی داشته باشند.تلاش های اولیه برای درک طبیعت و ریشه مواد و یافتن نحوه تجزیه و دگرگونی آنها با شکست مواجه بوده است. به مرو فعالیت های به سمت تبدیل کردن مواد کم ارزش به مواد ارزشمند تری مانند طلا و دیگر فلزات گرانبها سوق پیدا کرد، تا جایی که منجر به پیدایش علم جدیدی به نام کیمیا گری شد. در این را دستاوردهای مهمی حاصل شد که پایه گذار علم شیمی گردید. مواد شیمیایی مواد آلی,در آذر ماه سال 1386 کیمیا تهران اسید فعالیت خود را در حوزه فروش انواع مواد شیمیایی صنعتی و آزمایشگاهی آغاز کرد. در این سالها با تکیه بر دانش و توانایی پرسنل همواره سعی کرده ایم که بهترین ها را ارائه دهیم. عرضه بیش از 200 نوع محصول در انواع مختلف با بهترین کیفیت عضویت اتحادیه مواد شیمیایی دریافت ایزو برگزیده مدیران برتر از مجمع جهانی مدیریت و..... دسته بندی محصولات : انواع اسید - آب مقطر - انواع مواد پودری - انواع حلال - انواع شوینده و رسوب زدا - تجهیزات ایمنی - مواد و وسایل آزمایشگاهی - مواد آبکاری و پرداختکاری - مواد نساجی و ریسندگی و......کیمیا تهران اسید بازرگانی مواد شیمیایی,مهندسین مجرب کیمیا پس از تحقیقات و آزمایشات متعدد اقدام به تولید محصولات ذیل نموده اند : دیسکلر - سوپر فروکلین - فروکلین 3 کاره - اسید سولفوریک 35 و 50 درصد - اسید سولفوریک وان - ضد رسوب - خنثی کننده مواد شیمیایی - آنتی فوم - چربی گیر نوتروپن - الکترولیت باطری نیکل کادمیوم - اسید ضد ساروج - اسید باطری 1250 - چربی گیر متالکلین - اسید سیتریک مایعمحصولات تولیدی کیمیا تهران اسید

فروش مواد شیمیایی

,شرکت کیمیا تهران اسید فروشنده کلیه مواد شیمیایی از جمله اسید ها، مواد شیمیایی پودری، مواد شوینده و رسوب زدا ها، مواد نساجی، محلول های شیمیایی، مواد آزمایشگاهی، تجهیزات آزمایشگاهی، وسایل آزمایشگاهی، حلال های شیمیایی، رنگ و رزین، روغن های شیمیایی، آب مقطر و ... می باشد. جهت خرید محصولات شرکت کیمیا تهران اسید می توانید به بخش محصولات مراجعه فرمایید و از محصولات ما دیدن فرمایید. لطفا جهت مشاوره با کارشناسان ما تماس حاصل فرمایید. مواد شیمیایی,موادی هستند که ترکیب شیمیایی و ویژگی های ثابتی دارند. اجزای تشکیل دهنده مواد شیمیایی را نمی توان از روش های جدا سازی فیزیکی و بدون تجزیه عناصر و تعیین ترکیب درصد آنها شناسایی کرد. مواد شیمیایی بصورت ترکیبات شیمیایی، عناصر شیمیایی، یون ها و یا آلیاژ می باشند. عناصر شیمیایی می توانند در هنگام واکنش شیمیایی با یکدیگر ترکیب شده و تعداد نا محدودی ماده تولید کنند. دو اتم هیدروژن و یک اتم اکسیژن حیاتی ترین ماده حیات، آب را می سازند. ماده به عنوان چیزی که جرم دارد و فضا اشغال می کند، تعریف می گردد. درست همانند هر فرد با ویژگی های منحصر به فرد خود مانند: قد، رنگ پوست، فرم بدن و ... توصیف می شود. ماده نیز با خواص فیزیکی و شیمیایی خود مشخص می شود. خواص شیمیایی ماده به عنوان ویژگی هایی تعریف می شود که از طریق آن ویژگی ها، ماده تغییر می کند و با توجه به نسبت اجزای تشکیل دهنده به شکل های دیگری تبدیل می گردد. در تغییرات فیزیکی فقط حالت فیزیکی ماده تغییر می یابد نه ساختار ذره های تشکیل دهنده آن بنابراین تغییرات همه حالت های ماده مانند ذوب، انجماد، تبخیر و.... همچنین انحلال نمک ها و بازها در آب تغییر فیزیکی هستند. در تغییرات شیمیایی اتصال اتم ها به یکدیگر و آرایش الکترونی آنها در واکنش دهنده ها تغیر می یابد. البته در یک واکنش شیمیایی، اتم ها بوجود نمی آیند و از بین نمی روند، تنها ترکیب تجزیه یا نوآوری صورت می پذیرد. خواص شیمیایی ماده قابل مشاهده نمی باشند اما می توان آنها را از طریق حواس پنج گانه شناخت. در مقایسه با خواص فیزیکی ماده قابل مشاهده می باشند. یک تغییر شیمیایی ممکن است با آزاد شدن انرژی بصورت گرما، نور یا صوت همراه باشد و تولید گاز، تشکیل رسوب یا تغییر رنگ را در پی داشته باشند. فروش مواد شیمیایی مواد شیمیایی ,شرکت کیمیا تهران اسید فروشنده و تامین کننده مواد اولیه شیمیایی مورد نیاز صنایع مختلف همانند : شوینده، خودروسازی، آبکاری، نیروگاه، بهداشتی، کاغذ سازی، رنگرزی، باطری سازی، کاشی و سرامیک، چینی، پالایشگاه ، پتروشیمی، آرایشی، چاپ، حفاری، بیمارستان، مراکز خدماتی بهداشتی، صنایع غذایی، دارو سازی و.... می باشد. مجموعه کیمیا تهران اسید آماده همکاری، ارائه خدمات تامین کالا و فروش به خریداران، تولید کنندگان و مصرف کنندگان در تمامی نقاط کشورمان می باشد.فروشنده مواد شیمیایی,برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص محصولات و همچنین اطلاع از قیمت می توانید درخواست خود را در بخش درخواست در انتهای صفحه هر محصول ثبت کنید، همکاران ما سفارشات را بررسی کرده و مراتب را اطلاع رسانی می کنند. همچنین می توانید برای تسریع در روند ثبت سفارش و خرید محصول با کارشناسان فروش شرکت تماس گرفته و درخواست خود را اعلام کنید. مواد شیمیاییقیمت خرید و فروش مواد شیمیایی,مواد شیمیایی، موادی اند که ترکیب شیمیایی و ویژگی های مشخص و ثابتی دارند. مواد شیمیایی را نمی توان با استفاده از روش های جدا سازی فیزیکی و بدون تجزیه عناصر و ترکیبات مواد، اجزای تشکیل دهنده آن را شناسایی نمود . مواد شیمیایی به صورت ترکیبات شیمیایی، عناصر شیمیایی، یون یا آلیاژ می باشند. مفهوم ماده شیمیایی اولین بار در قرن ۱۸ توسط جوزف پراست ، شیمیدان فرانسوی، پس از آزمایش و کار بر روی مواد شیمیایی مانند مس کربنیت استفاده شد. به طور کلی موادشیمیایی در ۴ حالت جامد، مایع، گاز و یا پلاسما وجود دارند، که ممکن است یک ماده شیمیایی تحت تاثیر تغییرات فشار و دما در هر یک از این حالات یافت شود. خلوص شیمیایی بر اساس نوع کاربرد مواد تعیین می شود. مواد شیمایی به مواد شیمیایی صنعتی و آزمایشگاهی دسته بندی می شوند. همچنین بیشتر موادی که از دو عنصر کربن و هیدروژن تشکیل شده باشد مواد آلی نامیده می شوند و اکثر موادی که فاقد دو عنصر کربن و هیدروژن باشند را غیرآلی (مواد معدنی) می نامند.مواد شیمیایی چیست,کیمیا تهران اسید با بیش از 10 سال سابقه فعالیت در صنعت مواد شیمیایی و تکیه بر دانش روز در این حوزه و همچنین کارشناسان مجرب خود بیش از 200 نوع محصول مختلف شیمیایی مورد نیاز صنایع مختلف را با بهترین کیفیت عرضه می کند. مواد شیمیایی عرضه کننده مواد شیمیایی,مواد اولیه با عبور از فرآیند ساخت تغییر شکل داده و به یک کالا و یا ماده ای جدید تبدیل می شوند که به این پروسه در اصطلاح تولید گفته می شود. ماده تولید شده جدید خود می تواند در یک فرآیند دیگر به عنوان ماده اولیه در نظر گرفته شود. در حوزه تولید همواره مواد اولیه نقش بسیار مهمی دارند که به دو دسته تقسیم می شوند: مواد اولیه اصلی: موادی هستند که جز جدایی ناپذیر محصول تولید شده هستند و بصورت مستقیم در ساخت محصول جدید تاثیر دارند. مواد اولیه فرعی : موادی هستند که برای تکمیل فرایند تولید بکار گرفته می شوند و به دلیل کاربرد کمی که در ساخت محصول دارند جز مواد اصلی قرر نمی گیرند. کیمیا تهران اسید با تکیه بر تخصص و دانش پرسنل مجرب خود در واحد تولید و توسعه اقدام به تولید برخی از محصولات شیمیایی کرده است، تا بتواند سهم کوچکی در رفع نیاز صنعت کشور به بیگانگان داشته و همچنین نقش خود را به عنوان یک شرکت تولیدی بازرگانی به درستی ایفا کند. متخصین کیمیا با مطالعات دقیق و آزمایشات متعدد و نیاز سنجی بازار، محصولاتی را با کیفیت بی نظیر به تولید رسانده و به بازار هدف عرضه کرده است. محصولات تولید شده : دیسکلر - سوپر فروکلین - فروکلین 3 کاره - اسید سولفوریک 50 درصد - اسید سولفوریک 35 درصد - اسید سولفوریک وان - مواد ضد رسوب DM - خنثی کننده مواد شیمیایی - آنتی فوم - چربی گیر نوتروپن - الکترولیت باطری نیکل کادمیوم - اسید ضد ساروج - اسید باطری 1250 - چربی گیر متالکلین - اسید سیتریک مایع - تگزاپن 5 و 7 درصدتولید کننده مواد شیمیایی

تجهیزات آزمایشگاهی

, امروزه یکی از دغدغه های تمامی مراکز آزمایشگاهی و تحقیقاتی تجهیزات آزمایشگاهی می باشد. از نکات مهم قابل توجه در انتخاب وسایل آزمایشگاه کیفیت بالای آنها و سرعت در ارسال می باشد. آشنایی با شیشه آلات بخش مهمی از مهارت هایی است که برای هرگونه فعالیت در زمینه راه اندازی مراکز آزمایشگاهی به آن نیازمند می باشند. برخی از محصولات آزمایشگاهی کیمیا تهران اسید : کاغذph - بومه سنج - بشر - ارلن - بالن - پیپت - دما سنج کلر سنج - درجه اسید سولفوریک - ترازو - استوانه مدرج - لوله آزمایش - دکانتر - بالن حجمی

مواد شیمیایی

, در علم ماده به عنوان چیزی که جرم دارد و فضا اشغال می‎کند تعریف می شود. همانند اینکه یک فرد با ویژگی‎هایی منحصر به فرد خود مانند: قد، رنگ پوست، چشم و..... توصیف می‎شود، ماده نیز با خواص فیزیکی و شیمیایی‎ خود مشخص می‌گردد. خواص شیمیایی ماده به عنوان ویژگی‎هایی تعریف می‎شود که از طریق آن ویژگی‌ها، ماده تغییر می‎کند و با توجه به نسبت اجزای تشکیل دهنده‎اش به شکل‎های دیگری تبدیل می‎گردد. در تغییرات فیزیکی ماده فقط حالت فیزیکی تغییر می‌یابد نه ساختار ذره‌های تشکیل دهنده. با توجه به این نکته می توان گفت که تغییرات همه حالت های ماده از جمله : ذوب،انجماد، تبخیر، میعان، تصعید و چگالش و همچنین انحلال نمک ها و بازها در آب، تغییر فیزیکی ماده محسوب می شوند.در تغییرات شیمیایی اتصال اتم ها به یکدیگر و آرایش الکترونی آن‌ها در واکنش دهنده‌ها تغییر پیدا می کند. قابل ذکر است که در واکنش شیمیایی، اتم‌ها نه بوجود می‌آیند و نه از بین می‌روند فقط ترکیب یا تجزیه اتفاق می افتد. خواص شیمیایی ماده قابل مشاهده نیست و از طریق حواس پنج‌گانه شناخته می شوند. ولی در مقابل خواص فیزیکی ماده قابل مشاهده هستند. تغییر شیمیایی امکان دارد با آزاد شدن انرژی به صورت گرما، نور یا صوت همراه باشد و تولید گاز، تشکیل رسوب یا تغییر رنگ را در پی داشته باشند.

مواد شیمیایی صنعتی

,شیمی آلی زیر مجموعه ای از دانش شیمی است که درباره ترکیبات کربن یا مواد آلی سخن می گوید، عنصر آصلی که با ترکیبات آلی را تشکیل می دهند، هیدروژن می باشد. در گذشته به موادی که ریشه گیاهی یا حیوانی داشتند، مواد آلی یا ارگانیک کی گفتند اما امروزه مواد آلی را می توان از طریق روش های صنعتی و آزمایشگاهی و به کمک مواد معدنی نیز سنتز کرد. در فرهنگ های فارسی معنای کلمه آلی منسوب به آلت و هر موجودی که دارای آلات (اعضا) مختلف باشد آماده است. همچنین ترکیبات آلیفاتیک نام شاخه ای از ترکیبات شیمی آلی است. موادی که از منابع آلی بدست می آیند، در یک ویژگی مشترک هستند و آن اشتراک در دارا بودن عنصر کربن است. دو منبع بزرگ مواد آلی که از آنها مواد آلی با ترکیبات ساده تامین می شوند، نفت و زغال سنگ هستند، این دو ماده فسیلی در مفهوم قدیمی آلی بوده و حاصل تجزیه جانوران و گیاهان هستند. این ترکیبات ساده به عنوان مصالح ساختمانی ، در ساختن ترکیبات بزرگتر و پیچیده تر مصرف می گردند. شیمی آلی، شیمی ترکیبات کربن با سایر عناصر به ویژه هیدروژن، اکسیژن، نیتروژن، هالوژن ها و غیر فلزات دیگر نظیر گوگرد و فسفر است. هم چنین فلزاتی مثل منیزیم، مس و پالادیم هم در برخی ترکیبات آلی حضور دارند. الکل ها، اترها، هیدروکربن ها، آلئیدها، کتون ها، کربوکسیلیک اسیدها، ترکیبات آلیفاتیک حلقوی، ترکیبات آروماتیک (مانند بنزن)، آمین ها، فنل ها، درشت مولکول ها و بسپارها(پلیمر) و نظیر آنها جزء مواد آلی بوده و مباحث شیمی آلی را به خود اختصاص می دهد. امروزه از مواد آلی در رنگ سازی، کاغذ و جوهرسازی، مواد غذایی، پوشاک، پتروشیمی، مواد پلاستیکی و لاستیکی، داروسازی، پزشکی و ده ها صنعت دیگر بهره می برند. افزون بر بیست میلیون ترکیب شناخته شده کربن وجود دارد و هر ساله نیم میلیون مولکول جدید به خانواده مواد آلیاضافه می شوند. شیمی آلی شالوده زیست شناسی و پزشکی است. ساختمان موجودات زنده به غیر از آب، عمدتا از مواد آلی ساخته شده اند، مولکول های مورد بحث در زیست شناسی مولکولی همان مولکول های آلی هستند. امروزه ما در عصر کربن زندگی می کنیم، هر روزه روزنامه ها و مجلات، ذهن ما را متوجه ترکیبات کربن نظیر کلسترول، چربی های اشباع نشده، هورمون ها، استروئیدها، حشره کش ها و فرومون ها می نماید. در دهه های گذشته به خاطر نفت، جنگ های متعددی راه افتاده است، همچنین دو فاجعه نازک شدن لایه اوزون که عمدتا به خاطر وجود کلروفلوئوروکربن ها می باشد و پدیده گازهای گلخانه ای که ناشی از حضور متان، کلروفلوئوروکربن ها و دی اکسید کربن است، زندگی انسان ها را به خطر انداخته است.مواد شیمیایی آلی :,اگر شیمی آلی به عنوان شیمی ترکیبات کربن، عمدتا آنهایی که شامل هیدروژن یا هالوژن ها به علاوه عناصر دیگر هستند، تعریف شود، شیمی معدنی را می توان به طور کلی به عنوان شیمی عناصر دیگر در نظر گرفت که شامل همه عناصر باقیمانده در جدول تناوبی و همین طور کربن، که نقش عمده ای در بیشتر ترکیبات معدنی دارد، می گردد. شیمی آلی – فلزی، زمینه وسیعی که با سرعت زیاد رشد می کند، به علت اینکه ترکیبات شامل پیوند های مستقیم فلز – کربن را بررسی می کند دو شاخه را بهم مرتبط می سازد. همانطوری که می توان حدس زد، قلمرو شیمی معدنی با فراهم کردن زمینه های تحقیقی اساسا نا محدود، بسیار گسترده است. مواد شیمیایی معدنی :