009821-36303710

کیمیا تهران اسید

کاتالوگی برای دانلود وجود ندارد

قیمت پرکلرواتیلن Articles

شرکت کیمیا تهران اسید پرکلرواتیلن را با بهترین قیمت در بشکه های پلی اتیلن اصل فرانسه و ژاپن به فروش می رساند.

پرکلرواتیلن

مقالات مرتبط Related Articles

کاربرد پرکلرواتیلن در خشکشویی

,لباس ها به دو صورت خشکشویی و آب شویی شستشو می شوند : لباس هایی که به مواد روغنی و ... آغشته شده اند و لباس هایی که در شستشو با آب خراب می شوند یا کیفیت خود را از دست می دهند، به طور جداگانه و با موادی از قبیل پرکلرواتیلن شستشو می شوند که به این روش خشکشویی می گویند. در واقع یکی از کاربردی ترین مصرف پرکلرواتیلن استفاده در خشکشویی است. ,پرکلرواتیلن - پرکلرواتیلن چیست - فروش پرکلرواتیلن - قیمت پرکلرواتیلن - فروش پرکلرواتیلن-پرکلرپلی اتیلن - تتراکلرواتیلن - قیمت تتراکلرواتیلن-قیمت تتراکلرواتیلن - تتراکلرواتن کلمات کلیدی :

قیمت پرکلرواتیلن

,شرکت کیمیا تهران اسید پرکلرواتیلن را با بهترین قیمت در بشکه های پلی اتیلن اصل فرانسه و ژاپن به فروش می رساند. پرکلرواتیلن

تتراکلرواتیلن

,گیاه پالایی به عنوان یکی از فناوری های نسبتا نوین در پالایش خاک های آلوده است که در آن از ریشه گیاهان مقاوم و مناسب با مشارکت میکروارگانیزم ها و آنزیم ها سبب حذف یا کاهش غلظت آلاینده های معدنی، رادیواکتیو و آلی به ویژه ترکیبات نفتی از محیط زیست استفاده می شود. یکی از معایب کاربرد این روش، محدویت دسترسی ریشه گیاهان به آلاینده ها در سطح وسیع می باشد.,پرکلرواتیلن - پرکلرواتیلن چیست - فروش پرکلرواتیلن - قیمت پرکلرواتیلن - فروش پرکلرواتیلن-پرکلرپلی اتیلن - تتراکلرواتیلن - قیمت تتراکلرواتیلن-قیمت تتراکلرواتیلن - تتراکلرواتن کلمات کلیدی

پر کلرواتیلن چیست؟

,بعضی از کاربردهای این محصول ممکن است محدود به استاندارهای ملی یا بین المللی باشند. پرکلرواتیلن یکی از حلال های کلره است که خاصیت سمی بودن آن از سایر مشتقات هالوژنه کمتر می باشد. اگر به طریق صحیح با دستگاه ها کارگردد خطر آن از نظر سمی بودن ناچیز و صرف نظر کردنی خواهد بود، چون خاصیت پاک کنندگی خوبی دارد و قابلیت حلالیت آن زیاد است. پارچه های سنتزی و مصنوعی را خراب نمی کند و همچنین بر روی رنگ آنها تاثیری ندارد لذا در حدود 80 درصد از این فرآورده برای انواع و اقسام صنایع لباش شویی بکار می رود. مصرف آن به علت پایین بودن درجه حرارت تبخیر، عدم انحلال در آب، قابلیت جمع آوری مجدد، در خشک شویی مقرون به صرفه می شود. برخی از کاربردها :,پرکلرواتیلن - پرکلرواتیلن چیست - فروش پرکلرواتیلن - قیمت پرکلرواتیلن - فروش پرکلرواتیلن-پرکلرپلی اتیلن - تتراکلرواتیلن - قیمت تتراکلرواتیلن-قیمت تتراکلرواتیلن - تتراکلرواتن کلمات کلیدی