009821-36303710

کیمیا تهران اسید

مشخصات فنی Technical Specifications
مشخصات فنی محصول کیمیا تهران اسید

فرمول شیمیایی

C6H8O7

شماره شناسایی ترکیبهای شیمیایی

77-92-9

شماره استاندارد بین المللی

XF417D3PSL

جرم مولی (گرم در مول)

192.124

چگالی (گرم در سانتیمتر مکعب)

1.665

دمای ذوب (°C)

۱۵۳

دمای جوش (°C)

‎175

اسیدیته (pka)

3.09

حلالیت پذیری در آب (گرم/ 100 گرم)

73

فرم ثبت نظر Comment Form
فرم نظرخواهی کیمیا تهران اسید

کد امنیتی