009821-36303710

کیمیا تهران اسید
عکس مقاله

روغن های شیمیایی

روغن دسته ای از مایعات است که اغلب با آب مخلوط نمی شوند و به دلیل آنکه چگالی آنها کمتر از آب است، روی آب شناور می ماند. اصولا روغن به چربی اطلاق می شود که در دمای اتاق معمولا به حالت مایع باشد. روغن ها همچون چربی ها متشکل از تری گلیسرید، مونو گلیسرید و مقداری هم دی گلیسرید می باشند. از آنجا که روغن حاوی مقدار زیادی چربی اشباع نشده است در دمای اتاق مایع می باشد. روغن ها انواع مختلفی دارند:

روغن های شیمیایی

روغن های بهداشتی

روغن های خوراکی

و......

مشاهده بیشتر