009821-36303710

کیمیا تهران اسید

کاتالوگی برای دانلود وجود ندارد

ایمنی و خطرات اسید فسفریک Articles

ایمین اسید فسفریک

حریق : غیر قابل احتراق – تولید فیوم سمی در حریق.

تماس تنفسی : سرفه – سوختگی

کلمات کلیدی

اسید فسفریک در نوشابه - تاریخچه اسید فسفریک -موارد مصرف و کاربرد اسید فسفریک -ایمنی و خطرات اسید فسفریک -تولید-فروش اسید فسفریک-قیمت اسید فسفریک

محصولات مرتبط Related products