009821-36303710

کیمیا تهران اسید
عکس مقاله

آمینها

آمین ها معمولا از آمونیاک استخراج می شوند که جای هیدروزن ها گروه آلکیلی قرار می گیرند. خاصیت بازی آمین نوع دوم از بقیه بیشتر بوده و این گروه با تاثیر روی سیستک عصبی انسان کاربردهای گسترده ای پیدا کرده اند و بعضی از پیک های عصبی انسان مانند آدرنالین آمین هستند و بعضی از جلوگیری کننده ها مانند مرفین نیز در گروه آمین ها قرار می گیرند. از دیگر ترکیبات آمین می توان به کدیین، افندرین اشاره کرد. از دیگر آمین های مهم آمینو اسیدها نیز هستند. آمین های کوچک سمی اند و بعضی از آنها خاصیت خورندگی پوست انسان را دارند و آمین های بزرگ معمولا از لحاظ زیست شناسی بسیار فعالند. آمین ها می توانند به عنوان اولیه، ثانویه و درجه سوم طبقه بندی شوند. در مورد اولیه، یک هیدروژن از آمونیوم توسط یک ترکیب آلی جایگزین می گردد. در مورد ثانویه، دو اتم هیدروژن توسط دو ترکیب آلی جایگزین می گردد. در حالی که مورد، سومی همهی سه اتم هیدروژن توسط ترکیبات آلی جایگزین می گردند.

آمین ها محلول در آب بوده و بوی نا مطبوعی دارند.

آمین ها کمتر قطبی هستند.

نقطه جوش آنها 49 درجه سانتی گراد می باشد.

آمین ها در تولید دارو کاربرد دارند. داروهای ضد گرفتگی و د آلرژن هستند.

آنها در تولید رنگ هایی که بطور گسترده در صنعت رنگرزی استفاده می شود، کاربرد دارند.

آمین ها در فرایند سیرین سازی استفاده می شود، که در آن آمین ها در صنایع بمنظور حذف گازهایی مانند دی اکسیدکربن، هیدروژن سولفید استفاده می شوند.

[(h3)|کلمات کلیدی|/]

کوکونات-دی-اتانول-آمید - فرآورده-های-نفتی - حلال ها - آمین ها - دی-اتانول-آمین-در-صنایع-پتروشیمی - کاربرد-اتانول آمین - کاربرد-آمین ها-در-محصولات-بهداشتی - فروش-دی-اتانول-آمین - قیمت-دی-اتانول-آمین - حلال-چیست - منو-اتانول-آمین - دی-اتانول-آمین-چیست؟ - حلال ها - آمین ها

مشاهده بیشتر